Biuro Rachunkowe Ellex

O firmie

Usługi księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych)
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS
 • Wnioski kredytowe
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczość PFRON
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości

Warto powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych wykwalifikowanym specjalistom - daje to bowiem gwarancję precyzyjnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań firmy i uzyskanie szczegółowego obrazu stanu finansów przedsiębiorstwa, a tym samym pozwala lepiej nim zarządzać.

 

Administrowanie kadrami i płacami

Dziś przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na outsourcing w zakresie kadr i płac. Oznacza to, że obsługą w tym zakresie zajmują się niezależni specjaliści. Outsourcing obsługi kadrowo-płacowej jest rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorstw, oznacza bowiem redukcję kosztów własnych, a także możliwość skorzystania z doradztwa w zakresie prawa pracy.

Biuro zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i poufność danych.